Preview Mode Links will not work in preview mode

Ulrika och Lindas trädgårdspodd


Jun 28, 2020

För att få en lättskött trädgård, vad ska en tänka på då? Kan en trädgård vara skötselfri? Ulrika och Linda delar med sig av sina erfarenheter, och visar sig ha vitt skilda åsikter om hur de själva vill nyttja sin trädgård.